Je browser ondersteunt geen JavaScript of je hebt dit uitgezet! JavaScript is vereist voor de werking van de website!

Zekerheid

Zekerheid voor de wet DBA door te werken met de modelovereenkomst

Verloning.nl biedt zekerheid door de freelancers en opdrachtgevers te laten werken met onze modelovereenkomsten. Hierin bieden wij de freelancers en opdrachtgevers de mogelijkheid om de afspraken die gemaakt zijn, vast te leggen en hierdoor zekerheid te bieden aan alle partijen. De modelovereenkomsten zijn gebaseerd op de wet DBA. De Belastingdienst heeft op 6 oktober 2016 aan ons bevestigd dat er geen sprake is van een wettelijke overeenkomst in opdracht. Dit is wel het geval wanneer een ZZP’er een opdracht aanneemt van een opdrachtgever als zelfstandige (KVK). Onze dienstverlening valt niet onder de wet DBA, dus je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Uiteraard willen wij met onze modelovereenkomst duidelijk maken dat Verloning.nl de partij is die de factuur zendt en dat wij ons verplichten tot het betalen van alle belastingen en premies. De overeenkomst kan eenvoudig digitaal gemaakt en ondertekend worden.

Zekerheid van de afdrachten aan de Belastingdienst door middel van de G-rekening

Wij bieden niet alleen via de modelovereenkomst zekerheid aan partijen dat de afdrachten aan de Belastingdienst netjes worden gedaan. Ook bieden wij zekerheid met betrekking tot de afdrachten doordat wij werken met een G- rekening. Bij het voldoen van een factuur kan ervoor worden gekozen om 35% van het factuurbedrag over te maken op onze G- rekening. Dit is een geblokkeerde rekening die uitsluitend kan worden gebruikt om de inhoudingen aan de Belastingdienst te betalen. Wij raden je aan om voor de meeste zekerheid gebruik te maken van onze modelovereenkomsten waarin alles is vastgelegd. Wanneer de afspraken vooraf zijn geformaliseerd, bieden we de garantie dat wij het volledige procesrisico, rente en/of boetes 100% overnemen als de opdrachtgever onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld door de Belastingdienst of het UWV.

Ook vragen wij periodiek bij de Belastingdienst een Verklaring betalingsgedrag aan.

Zekerheid van privacy persoonsgegevens

Verloning.nl maakt gebruik van de modernste technieken om je ervan te verzekeren dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Onze diensten worden geleverd via een versleutelde verbinding. Tijdens de aanmelding identificeren en verifiëren we je identiteit via iDIN. Door akkoord te gaan dat jouw bank je persoonsgegevens deelt, weten wij zeker dat je bent wie je bent. Dit is uitsluitend voor Nederlandse bankrekeningnummers.

Wij voldoen aan de voorwaarden van het College Bescherming Persoonsgegevens waar wij als verwerker van persoonsgegevens via onze zustermaatschappij Loonloon B.V. geregistreerd staan onder nummer M1400816. Ook laten wij onze website periodiek op veiligheidslekken testen door Threadstone Security. Ook de registratie en het inloggedeelte van de website is HTTPS beveiligd waardoor alle gegevens tussen je computer en onze server versleuteld zijn zoals bij je bank. Wij gaan zo goed mogelijk om met jouw persoonsgegevens en zullen uitsluitend informatie delen met jou als onze relatie. Wij delen geen informatie met derden indien dit niet wettelijk verplicht is of op jouw specifieke verzoek.

neem contact met ons op