Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Wat is het kenmerk op mijn factuur?

Bij de aanmaak van de factuur dien je een kenmerk van de factuur in te vullen. Indien er met de opdrachtgever een kenmerk is afgesproken, kan dit kenmerk worden genoteerd bij de aanmaak van de factuur. Indien je hierover niet beschikt, kan er zelf een kenmerk worden ingevuld welke in relatie staat tot de verrichte werkzaamheden.Tags

kenmerk factuur