Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Waaruit bestaan de sociale premies en verzekeringen?

Indien er sociale premies worden ingehouden op de loonstrook van de freelancer, wordt er loonbelasting, premie zorgverzekeringswet en sociale verzekeringen ingehouden. Wanneer je niet sociaal verzekerd bent via ons betaal je enkel de sociale verzekeringen niet. De Zorgverzekeringswet is een onderdeel van het zorgverzekeringsstelsel. De genoemde premie is verplicht voor elke inwoner van Nederland die inkomsten uit arbeid heeft. Bij verloning met sociale premies zit deze premie al inbegrepen.

De sociale verzekeringen die wij voor u afdragen zijn:

  • Werkloosheidswet Awf (WW)
  • Sectorfonds
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)


Tags

werkloosheidswet ww sectorfonds wia wao sociale premies sociale verzekeringen verzekeringen verzekerd zorgverzekeringswet ziektewet