Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Kan ik freelancers aanmelden bij Verloning.nl ?

Indien je je freelancers wilt laten verlonen via Verloning.nl, kun je ons op twee manieren aanbevelen bij je freelancers. Je kunt de freelancer wijzen op onze website waar de freelancer zichzelf kan registeren. Op deze manier kan de freelancer jou factureren voor de geleverde diensten zonder KVK. Als jij als opdrachtgever een account hebt op Verloning.nl kun je eenvoudig bij je overzicht van freelancers een nieuwe freelancer toevoegen aan je account.

Je kunt zelf geen freelancers aanmelden aangezien wij de overeenkomst aangaan met de freelancer. Wij kunnen vanzelfsprekend onze dienstverlening niet aan iemand opleggen of verplichten. De freelancer kan bij het aanmaken van het account zelf de gewenste verloningsvoorwaarden kiezen.Tags

freelancer aanmelden toevoegen verlonen uitbetalen registreren kvk freelancers account