Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Is Verloning.nl Waadi geregistreerd?

De wet Waadi staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Wanneer een onderneming Waadi geregistreerd staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, is er vastgesteld dat het bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stelt in de zin van de wet Waadi. Ondernemingen die Waadi geregistreerd staan, zijn gebonden aan de gedragsregels van de wet Waadi. De overheid wilt met deze wet illegale arbeid en het uitbuiten van arbeidskrachten tegengaan.

Verloning.nl heeft een registratieplicht inzake de wet Waadi en staat dus ook Waadi geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51683245. De registratieplicht bestaat als er sprake is van ‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander, voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.

Doordat Verloning.nl Waadi geregistreerd staat, zijn wij verbonden aan de gedragsregels die de wet Waadi stelt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid kan bedrijven boetes opleggen indien zij wel verplicht zijn zich te registreren maar dit hebben nagelaten.

Je hebt de mogelijkheid om op de website van de Kamer van Koophandel te controleren of Verloning.nl waadi geregistreerd staat.Tags

verloning waadi wet allocatie arbeidskrachten intermediairs kvk koophandel wet waadi ter beschikking ter beschikking stellen