Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Ben ik verzekerd bij het UWV?

Verloning.nl beoordeelt op basis van je inschrijving of je met of sociale verzekeringen moet worden verloond. Wanneer je jezelf laat verlonen met sociale verzekeringen, dan keren we de verzekeringen uit aan het UWV via de Belastingdienst na inhouding op je loonstrook.

Het UWV beoordeelt achteraf je verzekeringsplicht. Hierdoor bestaat er bij Verloning.nl slechts een inspanningsverplichting. Verloning.nl is nooit aansprakelijk voor het geval het UWV achteraf beslist dat je wel of niet juist verzekerd was. De door Verloning.nl ingehouden en afgedragen premies dien je dan terug te vorderen bij het UWV en geeft nimmer aanleiding om de afgedragen premies gedeeltelijk of geheel terug te storten.Tags

sociale verzekeringen UWV sociale verzekeringen verzekerd aansprakelijk Belastingdienst sociale premies premies verloningsvoorwaarden voorwaarden ziekte arbeidsongeschiktheid werkloos