Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

Aan welke voorwaarden moeten onkosten voldoen?

Verloning.nl biedt jou de mogelijkheid om onkosten te laten declareren. Je kunt onkosten declareren welke je maakt voor de uitvoering van je werkzaamheden. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de volgende punten:

  • Onkosten dienen een directe relatie te hebben met je opdracht
  • Iedere declaratie dient te worden verantwoord met een factuur op je naam; vraag hierom als je iets koopt. De volgende onkosten kun je laten declareren:
  • Je kunt vakliteratuur 100% declareren
  • Je kunt zakelijke telefoongesprekken 100% declareren
  • Je kunt werkkleding welke je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je werkzaamheden 100% declareren (ondergoed en schoenen vallen hier niet onder, aangezien je deze ook privĂ© kunt dragen)
  • Je kunt werkelijk gemaakte zakelijke reiskosten met het openbaar vervoer 100% declareren (verplicht: je dient een declaratieoverzicht toe te voegen)
  • Je kunt gereedschap of producten voor de uitoefening van uw beroep 100% declareren
  • Je kunt duidelijk gespecificeerde reiskosten met eigen vervoer declareren tegen 0,19 cent per kilometer
  • Je kunt kosten voor voedsel, congressen, seminars, studiereizen in relatie tot je werkzaamheden voor 73,5% declareren

Pas nadat een medewerker van Verloning.nl de bonnen heeft goedgekeurd, wordt de factuur verzonden naar je opdrachtgever. Indien je factuur wordt afgekeurd, ontvang je hiervan bericht met de te nemen actie. Bij twijfel keren we uit na verantwoording van bonnen of gespecificeerde rittenregistratie.

Indien je een van bovenstaande onkosten wilt declareren, zijn deze onkosten onbelast. Indien je iets anders dan bovenstaand wilt declareren aan je opdrachtgever, dan kun je dat enkel doen door een factuurregel toe te voegen aan je factuur. De kosten kunnen dan niet onbelast worden uitgekeerd en worden tot het belastbaar loon gerekend.Tags

declareren schoenen telefoon kosten bon voedsel eten reiskosten onkosten onbelast vergoeden vergoeding kosten bonnen declaratie voorwaarden