Your browser doesn't support or has enabled JavaScript! JavaScript is required for this site to fully function!

SVB mag pgb-salarisadministratie gratis blijven doen


SVB mag pgb-salarisadministratie gratis blijven doen

De SVB (Sociale VerzekeringsBank) verloont zorgverleners gratis die zorg bieden op basis van PGB-gelden. Opdrachtgevers (zorgbehoevende) hadden PGB-gelden in eigen beheer, maar dit bleek te gevoelig voor oneigenlijk gebruik, dus de SVB kreeg als taak deze te beheren sinds 2015. Vervolgens bleek de zorgverlener er met de zorgbehoevende niet vaardig genoeg te zijn dit correct te regelen als opdrachtnemer-gever. Dus nam de SVB deze verloningstaak ook op zich. Om de zorg te blijven garanderen vindt de ACM dat de SVB de verloning gratis moet verzorgen aan zorgverleners die Verloning vragen, omdat ze geen ZZP-er willen worden.

Beter alternatief

Ik wilde met Verloning.nl deze freelancers die geen ZZP-er wilden worden ontzorgen, vandaar mijn klacht. Ze betere voorwaarden bieden zoals dekking voor arbeidsongeschiktheid en een pensioenregeling. Helaas verloont de SVB nog plat zonder optionele zekerheid. Doordat de opdrachtgevers er een potje van maakten, laten we deze vaak kwetsbare en noodzakelijke zorgverleners in onzekerheid...

Falend systeem

Opmerkelijk is dat de ACM in de uitspraak wel ingaat op de grote problemen die er zijn geweest bij de uitbetalingen en de controle daarop van de pgb's. Volgens de toezichthouder 'heeft het  tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik daarom voor de regering hoge prioriteit. Om fraude tegen te gaan en te borgen dat het pgb aan zorg van goede kwaliteit wordt besteed, heeft de regering de SVB aangewezen om voor budgethouders betalingen uit het pgb te verrichten en het budgetbeheer uit te voeren.' 

Maar de ACM gaat niet in op de falende ontwikkeling van het systeem waarmee pgb's worden geadministreerd, beoordeeld en uitbetaald. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) betwijfelde recent of het systeem ooit gaat slagen. De Tweede Kamer wilde in 2016 de pgb-gelden nog weghalen bij de SVB.

Lees hier het vonnis van de ACM: https://bit.ly/2PkWePe

Lees hier het artikel op computable: https://bit.ly/2E2dPtv

Lees hier het artikel over het falen van de SVB: https://bit.ly/2E4qlIS